SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
cho Chochlik pa final 2018 13 76% 76
dcc Drzewa czerwono-czarne pa final-trial 2018 4 50% 50
dob Dobre zadanie pa final-trial 2018 48 54% 75
dwu System dwudziesiętny pa final 2018 7 71% 71
gen Podobieństwo genetyczne pa final 2018 11 81% 86
han Handel pa final 2018 14 85% 93
her Heros [A] pa r2 a 2018 23 43% 53
kaw Na kawałeczki pa final 2018 3 33% 61
kon Nowy kontrakt [B] pa r2 b 2018 44 43% 57
mag Magiczne wieże [A] pa r3 a 2018 5 60% 66
now Nowy kontrakt 2 pa final 2018 2 100% 100
pal Palindrom [B] pa r3 b 2018 159 57% 62
par Parada pa final 2018 6 0% 5
pin PIN pa trial 2018 50 50% 79
pod Poddrzewo [A] pa r1 a 2018 111 95% 97
pol Język polski [B] pa r1 b 2018 74 85% 88
ryk Ryki [A] pa r5 a 2018 6 50% 60
skw Skwarki [B] pa r5 b 2018 11 45% 79
sum Sumka pa final 2018 10 90% 93
szn Sznurowadła pa final 2018 6 100% 100