SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
sil Zadanie Silnia pa 2001 trial 677 87% 94
sum Task Sum pa 2006 trial 613 93% 94
sam Task Plane pa 2007 trial 422 95% 96
pot Zadanie Potęga pa 2001 r1 387 45% 72
tar Zadanie Tarasy pa 2002-2 r2 354 50% 78
fib Zadanie Liczby Fibonacciego pa 2003 trial 344 77% 94
pap Task Logarithmic Paprika [B] pa 2008 r1 b 329 82% 86
pot Zadanie Czy umiesz potęgować? pa 2005 trial 283 68% 82
sto Zadanie Stół [B] pa 2012 r1 b 254 64% 78
e Zadanie Trikontenerowiec pa 2002 r2 240 62% 85
pro Task Rectangles pa 2009 trial 226 81% 85
tul Task Tulips pa 2011 trial 226 88% 90
pal Palindrom [B] pa r3 b 2018 212 54% 59
pod Poddrzewo [A] pa r1 a 2018 174 94% 97
kwa Zadanie Kwadrat pa 2013 trial 173 50% 79
ilo Zadanie Iloczyn pa 2014 trial 162 71% 83
wie Task Rooks [B] pa 2011 r1 161 72% 83
wag Zadanie Waga binarna pa 2001 r2 147 69% 82
ska Skarbonka [B] pa r1 b 2017 146 78% 85
mec Zadanie Mecze [B] pa 2012 r2 b 143 68% 78