SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
dia Zadanie Diamentowy szyfr oig 1 e3 76 48% 65
ost Zadanie Ostatnie cyfry oig 2 e3 d0 58 74% 81
cen Zadanie Centrala telefoniczna oig 2 e3 88 63% 77
cia Zadanie Ciąg oig 2 e3 83 24% 54
zol Zadanie Żołnierze oig 2 e3 173 56% 70
bit Zadanie Bitocja oig 1 e3 145 44% 64
gum Zadanie Gumka do mazania oig 6 e3 156 50% 70
lam Zadanie Lampy oig 6 e3 117 66% 72
pie Zadanie Pieczątki oig 6 e3 62 79% 84
naw Zadanie Nawiasy oig 5 e3 d0 138 43% 56
bra Zadanie Bracia oig 5 e3 176 72% 80
tam Zadanie Tamy oig 5 e3 51 9% 36
tyg Zadanie Tygrysy oig 5 e3 231 79% 84
cho Zadanie Chochlik oig 4 e3 d0 39 82% 84
kos Zadanie Kosmiczny pościg oig 4 e3 116 62% 73
kwa Zadanie Kwadrat magiczny oig 4 e3 74 33% 56
wag Zadanie Waga oig 4 e3 79 39% 54
mur Zadanie Mur oig 3 e3 d0 66 74% 77
aqu Zadanie Aquapark oig 3 e3 250 58% 70
klo Zadanie Klocki oig 3 e3 236 70% 78