SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zmi Zmiennoliterowe słowo II oig 15 e1 ukryta 52 55% 66
kla Klapki na obcasach oig 16 ukryta e1 100 74% 84
puz Puzzle oig 16 ukryta e1 10 20% 25
pre Prezenty oig 16 e1 ukryta 54 90% 93
wyc Wycinka drzew oig 16 e1 otwarta 44 50% 58
ska Skarpetki oig otwarta 16 e1 265 93% 94
pin Pinezki oig 16 otwarta e1 51 74% 82
far Farma oig 16 e1 otwarta 370 90% 94
ocz Oczko oig 16 e1 otwarta 163 85% 91
ant Antypalindrom oig e1 16 ukryta 49 73% 77
apt Zadanie Apteka oig 6 e1 714 62% 81
dwa Zadanie Dwa słowa oig 6 e1 322 40% 70
pod Zadanie Podróżnik oig 6 e1 156 44% 57
rat Zadanie Ratownik oig 6 e1 435 71% 82
spi Zadanie Śpiew oig 6 e1 617 83% 88
par Zadanie Park oig 5 e1 697 68% 80
skr Zadanie Skracalne liczby pierwsze oig 5 e1 271 66% 74
urz Zadanie Urzędnicy oig 5 e1 132 45% 68
wys Zadanie Wyścig oig 5 e1 70 40% 65
zap Zadanie Zapałki oig 5 e1 488 54% 62