SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zwy Zadanie Zwycięzcy oig 1 e2 854 93% 94
zli Zadanie Zliczacz liter oig 1 e1 818 85% 87
prz Zadanie Przyciski oig 6 e2 741 64% 81
sor Zadanie Sortowanie biżuterii oig 1 e1 673 91% 91
ban Zadanie Bankiet oig 1 e2 566 89% 91
hur Zadanie Hurtownia oig 2 e1 557 77% 88
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 551 96% 97
par Zadanie Park oig 5 e1 526 71% 81
kal Zadanie Kalendarze oig 3 e2 517 73% 83
apt Zadanie Apteka oig 6 e1 507 58% 81
spi Zadanie Śpiew oig 6 e1 440 83% 87
des Deski oig e1 otwarta 14 439 84% 90
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 Very easy 422 95% 96
bie Zadanie Bierki oig 1 e2 407 67% 80
pro Zadanie Program oig 4 e1 366 65% 73
wie Zadanie Wiersz oig 6 e2 352 61% 76
min Zadanie Minimalna liczba oig 2 e2 336 71% 78
bas Basen oig 14 e1 otwarta Very easy 333 86% 87
rat Zadanie Ratownik oig 6 e1 327 72% 83
zap Zadanie Zapałki oig 5 e1 326 55% 62