SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
far Zadanie FarmerCraft OI21 far oi 21 e3 d0 52 86% 90
fib Zadanie Słowa 2 fib OI16 oi 16 e3 d1 1 0% 10
gaz Zadanie Gazociągi OI14 gaz oi 14 e3 d1 36 72% 80
gdz Gra w dzielniki oi 10 e3 d0 4 75% 97
gdz Gdzie jest jedynka? OI20 gdz oi 20 e3 d1 35 54% 65
gie Wahania akcji na giełdzie oi 1 e3 d0 2 50% 83
gon Zadanie Gonitwa OI5 gon oi 5 e3 d1 18 83% 97
gra Gra Ulama oi 5 e3 d2 0 0% 0
gra Zadanie Gra w minima gra OI17 oi 17 e3 d1 117 97% 97
gra Zadanie Gra Tower Defense gra OI20 oi 20 e3 d0 35 91% 93
gra Gra w dzielniki gra OI26 oi 26 e3 d2 34 41% 51
hur Zadanie Hurtownia OI19 hur oi 19 e3 d2 97 77% 84
imp Zadanie Impreza imp OI18 oi 18 e3 d1 156 92% 92
ins Zadanie Inspekcja OI18 ins oi 18 e3 d1 70 34% 66
jaj Jajka oi 7 e3 d1 16 0% 11
jed Zadanie Jedynki OI17 jed oi 17 e3 d2 6 50% 61
kag Zadanie Kaglony OI11 kag oi 11 e3 d2 3 100% 100
kaj Zadanie Kajaki OI4 kaj oi 4 e3 d1 228 80% 88
klo Klocki klo OI14 oi 14 e3 d2 14 57% 63
klu Klubowicze klu OI23 oi 23 e3 d2 31 38% 51