SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
far Zadanie FarmerCraft OI21 far oi 21 e3 d0 61 86% 90
fib Zadanie Słowa 2 fib OI16 oi 16 e3 d1 1 0% 10
gaz Zadanie Gazociągi OI14 gaz oi 14 e3 d1 42 73% 83
gdz Gra w dzielniki oi 10 e3 d0 6 83% 98
gdz Gdzie jest jedynka? OI20 gdz oi 20 e3 d1 43 62% 71
gie Wahania akcji na giełdzie oi 1 e3 d0 5 60% 79
gon Zadanie Gonitwa OI5 gon oi 5 e3 d1 25 80% 93
gra Gra Ulama oi 5 e3 d2 1 0% 0
gra Zadanie Gra w minima gra OI17 oi 17 e3 d1 158 94% 95
gra Zadanie Gra Tower Defense gra OI20 oi 20 e3 d0 40 92% 94
gra Gra w dzielniki gra OI26 oi 26 e3 d2 40 40% 53
hur Zadanie Hurtownia OI19 hur oi 19 e3 d2 106 79% 86
imp Zadanie Impreza imp OI18 oi 18 e3 d1 174 93% 93
ins Zadanie Inspekcja OI18 ins oi 18 e3 d1 81 29% 64
jaj Jajka oi 7 e3 d1 19 10% 21
jed Zadanie Jedynki OI17 jed oi 17 e3 d2 6 50% 61
kag Zadanie Kaglony OI11 kag oi 11 e3 d2 3 100% 100
kaj Zadanie Kajaki OI4 kaj oi 4 e3 d1 275 80% 88
klo Klocki klo OI14 oi 14 e3 d2 20 70% 75
klu Klubowicze klu OI23 oi 23 e3 d2 38 34% 47