SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
add Task Addon oi 4 e2 d1 45 66% 93
ant Task Antisymmetry oi 17 e2 d0 138 72% 85
arc Architekci oi 16 e2 d2 97 52% 58
ark Arkanoid oi 23 e2 d2 56 23% 39
aut Task Motorways oi 10 e2 d1 72 34% 63
aut Task Automorphisms oi 7 e2 d1 14 21% 50
baj Task The Walk of Bytie-boy oi 16 e2 d1 40 42% 62
ban Task Bank Notes oi 12 e2 d1 208 63% 81
bbb Task BBB oi 15 e2 d1 107 70% 78
bit Task Bitmap oi 6 e2 d2 199 72% 78
blo Task Blockade oi 15 e2 d0 209 82% 85
bon Task Vouchers oi 19 e2 d1 362 79% 89
bra Task Gates oi 11 e2 d1 26 57% 85
cho Task Hamsters oi 17 e2 d1 128 73% 84
cyk Przesunięcie cykliczne oi 26 e2 d2 104 50% 57
czw Drzewo czwórkowe oi 27 e2 d1 55 49% 63
dro Drogi zmiennokierunkowe oi 23 e2 d1 325 63% 72
dro Drogi rowerowe oi 25 e2 d1 429 86% 90
dzi Task Parcel oi 9 e2 d1 213 71% 82
fib Zadanie Słowa Fibonacciego oi 3 e2 d2 55 50% 75