SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kon Konewka oi 20 e2 d2 103 69% 81
gwi Gwiazdy oi 26 e2 d1 209 58% 71
kol Kolacje oi 26 e2 d1 118 37% 62
osi Osiedla oi 26 e2 d2 243 83% 87
cyk Przesunięcie cykliczne oi 26 e2 d2 104 50% 57
prz Przelewy oi 25 e2 d0 80 30% 62
dro Drogi rowerowe oi 25 e2 d1 429 86% 90
kon Konduktor oi 25 e2 d1 150 60% 67
tel Przekaźniki telekomunikacyjne oi 25 e2 d2 236 75% 83
tom Tomik poezji oi 25 e2 d2 190 65% 70
zaw Zawody sportowe oi 24 e2 d0 102 76% 83
sum Suma cyfr oi 24 e2 d1 211 63% 74
str Strajki oi 24 e2 d1 403 75% 85
zam Zamek oi 24 e2 d2 121 43% 68
kon Kontenery oi 24 e2 d2 486 79% 85
swi Świąteczny łańcuch oi 23 e2 d0 85 55% 75
dro Drogi zmiennokierunkowe oi 23 e2 d1 325 63% 72
zaj Zająknięcia oi 23 e2 d1 270 79% 83
wca Wcale nie Nim oi 23 e2 d2 133 27% 37
ark Arkanoid oi 23 e2 d2 56 23% 39