SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
nww Najmniejsza wspólna wielokrotność oi 27 e1 218 64% 74
mar Marudny Bajtazar oi 27 d2 e2 163 79% 86
pom Pomniejszenie oi 27 e1 149 57% 61
wie Wielki Upadek oi 27 e2 d1 102 43% 47
czw Drzewo czwórkowe oi 27 e2 d1 93 52% 66
ukl Układ scalony oi e1 27 91 61% 74
pis Pisarze oi 27 e1 73 0% 50
tru Trudny dylemat przedszkolanina oi 27 e2 d2 69 21% 37
prz Przedszkole oi e1 27 63 26% 41
wak Wakacje Bajtazara oi 27 e2 d0 58 60% 70
szy Szyld oi ioi-elem 27 d0 30 73% 76
rep Reprezentanci firmy oi ioi-elem d1 27 27 92% 94
ska Skarbiec oi 27 d2 ioi-elem 25 36% 66
bft Bajholmska Firma Transportowa oi ioi-elem d2 27 24 66% 74
mia Miasta partnerskie oi ioi-elem 27 d3 23 82% 88
uni Unia Bajtopejska oi ioi-elem d0 27 22 50% 62
kom Kompresja drzew binarnych oi ioi-elem d2 27 17 23% 32
pow Powtorzenia oi ioi-elem d0 27 15 60% 62
tun Tunele czasoprzestrzenne oi ioi-elem d1 27 14 42% 54
sie Sieć oi ioi-elem 27 d1 10 70% 82