SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
nww Najmniejsza wspólna wielokrotność oi 27 e1 166 62% 73
pom Pomniejszenie oi 27 e1 112 63% 66
mar Marudny Bajtazar oi 27 d2 e2 110 79% 86
ukl Układ scalony oi e1 27 77 63% 75
pis Pisarze oi 27 e1 63 0% 52
wie Wielki Upadek oi 27 e2 d1 62 50% 54
czw Drzewo czwórkowe oi 27 e2 d1 55 49% 63
tru Trudny dylemat przedszkolanina oi 27 e2 d2 50 24% 39
prz Przedszkole oi e1 27 44 29% 45
wak Wakacje Bajtazara oi 27 e2 d0 42 69% 76
szy Szyld oi ioi-elem 27 d0 19 73% 76
rep Reprezentanci firmy oi ioi-elem d1 27 14 92% 96
mia Miasta partnerskie oi ioi-elem 27 d3 13 76% 84
bft Bajholmska Firma Transportowa oi ioi-elem d2 27 12 66% 71
uni Unia Bajtopejska oi ioi-elem d0 27 11 45% 57
sie Sieć oi ioi-elem 27 d1 9 66% 80
tun Tunele czasoprzestrzenne oi ioi-elem d1 27 8 62% 66
pow Powtorzenia oi ioi-elem d0 27 8 62% 65
ska Skarbiec oi 27 d2 ioi-elem 7 42% 68
bie Bieg na orientację oi ioi-elem d3 27 3 66% 66