SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
lan Zadanie Łańcuch kolorowy OI20 lan oi 20 e3 d1 248 73% 87
bie Zadanie Bierki OIG1 bie oig 1 e2 247 60% 75
kom Zadanie Komiwojażer Bajtazar OI9 kom oi 9 e1 244 79% 88
a4e Ostrorog - skup ryb 242 93% 94
sre Zadanie Średnia PAS sre 242 78% 86
cho2 Zadanie Choinka 2 PAS cho2 240 87% 88
roz Różnica OI18 roz oi 18 e2 d1 236 70% 80
fig Zadanie Figury ILOCAMP11 fig 235 82% 90
pro Zadanie Program pro OIG4 oig 4 e1 235 68% 76
spi Zadanie Śpiew spi OIG6 oig 6 e1 234 91% 93
kol Zadanie Koleje OI9 kol oi 9 e1 233 77% 87
kaj Zadanie Kajaki OI4 kaj oi 4 e3 d1 232 80% 88
po7 Zadanie Po siódemce PAS po7 229 86% 89
dlu Zadanie Długa taśma ILOCAMP11 dlu 227 70% 85
fla Flappy Bird OI24 fla oi 24 e1 227 72% 78
mor Zadanie Morskie opowieści OI20 mor oi 20 e2 d2 226 71% 82
a5i Pusty protokat 226 82% 90
dsi Zadanie Duża silnia PAS dsi 225 39% 70
a4d Najmniej - ale ktore 224 93% 96
nsl Zadanie Najdłuższe słowo PAS nsl 223 95% 96