SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zyw Żywopłot oi 23 e3 d1 204 93% 95
zyg Zygzak oig 14 e2 129 65% 80
zwy Zadanie Zwycięzcy oig 1 e2 855 93% 94
zwi Zadanie Zwiedzanie miasta oi 8 e3 d1 18 66% 76
zuc Task Worms 7 100% 100
zuc Task Worms pa 2006 r3 20 85% 87
zos Task Sophie 38 78% 88
zos Task Sophie oi 13 e3 d2 30 56% 77
zol Zadanie Żołnierze oig 2 e3 173 56% 70
zol Task Nuts 1 100% 100
zol Task Nuts ontak 2007 3 33% 33
zol Zadanie Żołnierze 114 65% 73
zol Zadanie Żółwie ontak 2013 1 0% 11
zna Zadanie Znak działania proserwy 2010 1219 68% 81
zna Zadanie Znak działania 31 54% 72
zmi Zmiennoliterowe słowo II oig 15 e1 ukryta 20 70% 84
zmi Zmiennoliterowe słowo oig e2 14 102 98% 98
zli Zadanie Zliczacz liter oig 1 e1 819 85% 87
zli Zadanie Zliczanie 292 65% 77
zli Task Enumeration of Road Network Plans 13 76% 88