SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zyw Żywopłot oi 23 e3 d1 199 92% 95
zyg Zygzak oig 14 e2 121 65% 80
zwy Zadanie Zwycięzcy oig 1 e2 842 93% 94
zwi Zadanie Zwiedzanie miasta oi 8 e3 d1 17 64% 75
zuc Task Worms pa 2006 r3 20 85% 87
zuc Task Worms 7 100% 100
zos Task Sophie oi 13 e3 d2 29 58% 76
zos Task Sophie 38 78% 88
zol Task Nuts 1 100% 100
zol Zadanie Żółwie ontak 2013 1 0% 11
zol Zadanie Żołnierze oig 2 e3 167 54% 68
zol Zadanie Żołnierze 112 65% 72
zol Task Nuts ontak 2007 3 33% 33
zna Zadanie Znak działania 29 58% 75
zna Zadanie Znak działania proserwy 2010 1203 68% 81
zmi Zmiennoliterowe słowo II oig 15 e1 ukryta 14 64% 79
zmi Zmiennoliterowe słowo oig e2 14 97 97% 98
zli Task Enumeration of Road Network Plans pa 2008 final 3 66% 67
zli Task Enumeration of Road Network Plans 13 76% 88
zli Zadanie Zliczanie 287 64% 77