SZKOpuł

Poniżej możesz pobrać swoje zgłoszenia z Twojego konta na main.edu.pl. Zostaną one podpięte pod odpowiednie zadania z archiwum zadań.

Zaimportowane zostaną wszystkie Twoje zgłoszenia. Jeśli chcesz pobrać zgłoszenia tylko z jednego zadania, przejdź do niego w archiwum zadań, a natępnie wejdź w zakładkę "import z MAIN".

Aby pobrać swoje zgłoszenia, wprowadź dane logowania z systemu main.edu.pl.

You can import your submissions from your account on main.edu.pl using form below. It will be attached to appropriate problems from task archieve.

All your submissions will be imported. If you want to import submissions from only one problem, choose it in task archieve and use form from "import from MAIN" tab.

To import your submissions, enter your login data from main.edu.pl.

Login:

Hasło / Password: