SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
nar Zadanie Narciarze nar PA2002 pa r5 2002 2 100% 100
newyokee New Yokee 14 71% 80
wag Zadanie Waga wag PA2002 pa r5 2002 1 100% 100
naw Zadanie Nawiasy naw PA2002 pa r6 2002 1 100% 100
szy Zadanie Szyfr szy PA2002 pa r6 2002 4 75% 75
drz Zadanie Drzewa drz 5 40% 58
a5i Pusty protokat 77 88% 94
dob Dobre zadanie PA2018 dob pa 2018 final-trial 5 40% 68
a5j Romb 63 92% 94
dcc Drzewa czerwono-czarne PA2018 dcc pa 2018 final-trial 2 100% 100
min Minusy OI9 min oi d0 e3 9 44 84% 89
gam Zadanie Gra gam BOI2008 0 0% 0
gat Zadanie Śluzy BOI2008 gat 13 61% 84
a7a Euklides 65 96% 97
a7b NWW 47 97% 98
klo Klocki klo OI14 oi d2 e3 14 8 50% 61
a7c Suma ulamkow prostych 33 87% 90
mod Zadanie Modernizacja autostrady mod OI22 oi d2 e3 22 35 54% 83
glo Zadanie Rękawiczki glo BOI2008 4 50% 62
m1g Wega 1 38 94% 95