Z kim on żył? co porabiał? Każdy gdzie chce wchodzi,