Wszyscy się spotkamy, czas wszystkich nas poskłada,