Wdział więc jak mógł najprędzej niedzielne ubranie