SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
gam Zadanie Gra gam BOI2008 0 0% 0
gat Zadanie Śluzy gat BOI2008 13 61% 84
glo Zadanie Rękawiczki glo BOI2008 4 50% 62
mag Zadanie Magiczne kamienie mag BOI2008 1 0% 24
gam Task Game gam BOI2008 eng 1 0% 0
gat Task Gates gat BOI2008 eng 7 85% 85
gri Task Grid gri BOI2008 eng 5 80% 98
pal Zadanie Palindromy OI2 pal oi e1 2 72 59% 65
gaz Zadanie Gazociągi gaz OI14 oi d1 e3 14 33 69% 79
net Zadanie Sieć net BOI2015 11 54% 71
sum Zadanie Suma sum PA2006 pa trial 2006 91 94% 94
gro Task Speleology gro OI6 eng 14 78% 92
nal Naleśniki nalesniki 13 69% 69
m1i Wega 3 28 100% 100
a7d Ile wlasnie takich 42 85% 91
han Handel han PA2018 pa 2018 final 3 100% 100
a7e Przedzialik 34 94% 96
m1l Szyfr Cezara 1 36 77% 80
kaw Na kawałeczki PA2018 kaw pa 2018 final 1 100% 100
tem Temperatura OI18 tem oi d2 e2 18 263 70% 76