SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
psi ... albo psikus! oig 15 otwarta e1 Easy 154 71% 79
bas Basen oig 14 e1 otwarta Very easy 334 86% 87
des Deski oig e1 otwarta 14 439 84% 90
dek Deski kontratakują oig ukryta 14 e1 110 83% 86
sum Dwukrotność sumy cyfr oig 15 otwarta e1 147 46% 59
hax H4x0r oig otwarta 14 e1 Very easy 423 95% 96
hur Hurra! oig e1 otwarta 14 552 96% 97
lic Liczbowy proces oig ukryta 14 e1 107 45% 57
par Liczby parzystocyfrowe oig otwarta 14 e1 205 80% 86
pec Liczby pechowe oig ukryta 14 e1 95 69% 75
slo Liczby slownie oig ukryta 15 e1 17 35% 74
min Minusy oig ukryta e1 14 113 58% 64
lic Najmniejsza liczba oig 15 otwarta e1 303 91% 93
oij OIJ oig 15 otwarta e1 180 94% 95
opt Optymalizacja mandatów oig 15 e1 ukryta 66 84% 92
poz Poziome serca oig ukryta e1 14 196 96% 96
kwa Próg kwalifikacyjny oig 14 ukryta e1 114 58% 70
pro Programy oig 15 otwarta e1 165 81% 86
ser Serca oig otwarta 14 e1 266 96% 96
tyr Tyrolka oig ukryta 15 e1 20 45% 59