SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ana Anagramy oi 1 e3 d1 Easy 107 70% 76
mak Nasycanie makrofanów oi 1 e3 d1 14 85% 87
pio Pionki oi 1 e1 23 73% 73
prz Przedsięwzięcie oi 1 e2 d1 91 85% 89
prz Przepustowość sieci oi 1 e3 d2 22 77% 81
spo Sponsor oi 1 e1 63 58% 73
sum Suma kwadratów cyfr oi 1 e2 d0 98 71% 81
tro Trójkąty oi 1 e1 104 74% 84
gie Wahania akcji na giełdzie oi 1 e3 d0 19 47% 61
wys Task Isles in a Triangular Grid oi 16 e2 1 d2 d0 7 85% 87