nawet pozornie uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia,