SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
nar Zadanie Narciarze nar PA2002 1 100% 100
newyokee New Yokee 13 76% 85
wag Zadanie Waga wag PA2002 0 0% 0
naw Zadanie Nawiasy naw PA2002 0 0% 0
szy Zadanie Szyfr szy PA2002 3 66% 66
drz Zadanie Drzewa drz 4 25% 47
a5i Pusty protokat 74 89% 94
dob Dobre zadanie PA2018 dob 4 50% 75
a5j Romb 63 92% 94
dcc Drzewa czerwono-czarne PA2018 dcc 2 100% 100
min Minusy OI9 min 33 81% 86
gam Zadanie Gra gam BOI2008 0 0% 0
gat Zadanie Śluzy BOI2008 gat 13 61% 84
a7a Euklides 65 96% 97
a7b NWW 47 97% 98
klo Klocki klo OI14 4 25% 36
a7c Suma ulamkow prostych 32 87% 90
mod Zadanie Modernizacja autostrady mod OI22 33 54% 85
glo Zadanie Rękawiczki glo BOI2008 4 50% 62
m1g Wega 1 37 94% 95