SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
apb A + B dp pa 2019 trial Medium 68 61% 64
lic Liczba Potyczkowa pa 2020 trial 25 48% 58
dru Liczby drugie pa trial 2017 123 53% 70
pin PIN pa trial 2018 46 52% 78
pot Zadanie Czy umiesz potęgować? pa 2005 trial 218 66% 81
ilo Zadanie Iloczyn pa 2014 trial 142 73% 85
imi Zadanie Imiona mrówek pa 2002 trial 16 87% 96
kot Task A Cat on a Keyboard pa 2008 trial 126 76% 82
kwa Zadanie Kwadrat pa 2013 trial 91 49% 73
fib Zadanie Liczby Fibonacciego pa 2003 trial 227 74% 93
obr Zadanie Obraz pa 2012 trial 70 31% 72
pro Task Rectangles pa 2009 trial 181 80% 84
pro Task Rectangles pa 2010 trial 26 69% 75
sam Task Plane pa 2007 trial 299 95% 96
sil Zadanie Silnia pa 2001 trial 570 88% 94
sum Task Sum pa 2006 trial 479 93% 93
tul Task Tulips pa 2011 trial 171 87% 90
pro Zadanie Zadanie próbne pa 2002-2 trial 44 93% 93