SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ana Anagramy oi 1 e3 d1 Easy 130 67% 74
mak Nasycanie makrofanów oi 1 e3 d1 15 86% 88
pio Pionki oi 1 e1 25 72% 75
prz Przedsięwzięcie oi 1 e2 d1 104 83% 88
prz Przepustowość sieci oi 1 e3 d2 24 79% 83
spo Sponsor oi 1 e1 69 56% 71
sum Suma kwadratów cyfr oi 1 e2 d0 110 70% 81
tro Trójkąty oi 1 e1 110 72% 83
gie Wahania akcji na giełdzie oi 1 e3 d0 20 50% 63
wys Task Isles in a Triangular Grid oi 16 e2 1 d2 d0 7 85% 87