SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
wsp 10 Wspanialych bubbl sort Easy 638 70% 79
akc Akcje rmq dp Easy 60 61% 72
psi ... albo psikus! oig 15 otwarta e1 Easy 207 65% 73
ana anagramy text sort stl Easy 788 78% 87
ana Anagramy oi 1 e3 d1 Easy 130 67% 74
anm Atak na mleczarnię text Easy 128 89% 91
bkp Bajtockie Koleje Państwowe graphs Easy 75 61% 74
bit Bitib, Bajtjab i palindrom math Tablice Easy 3 100% 100
choinka1 Choinka 1 Easy 47 82% 84
choinka2 Choinka 2 Easy 31 80% 80
cmo Ciąg monotoniczny Tablice lancuchy_znakow Easy 2 100% 100
kro Króliczki Mareczka sito Easy 18 88% 92
kul Kulki greedy oig 15 e3 d0 Easy 49 77% 83
kwdrt1n Kwadrat 1 Easy 51 98% 98
czek Chocolate Splitting math Easy 8 50% 50
sbp Liczby Super-B-pierwsze math Pozycyjne Easy 1 100% 100
ilit Litery w liczbie math Pozycyjne Easy 2 100% 100
najs Najlepsze sumy Petla Tablice math Easy 6 33% 59
pli Palindrom z liczby math Pozycyjne Easy 2 100% 100
prze Przenoszenie Petla Pozycyjne math Easy 1 100% 100