Gdzie mieszkał dzieckiem będąc, przed dziesięciu laty.