SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
nar Zadanie Narciarze nar PA2002 pa 2002 r5 9 22% 22
newyokee New Yokee 21 47% 62
wag Zadanie Waga wag PA2002 pa 2002 r5 2 50% 53
naw Zadanie Nawiasy naw PA2002 pa 2002 r6 2 50% 50
szy Zadanie Szyfr szy PA2002 pa 2002 r6 5 60% 60
drz Zadanie Drzewa drz 11 45% 54
a5i Pusty protokat 226 82% 90
dob Dobre zadanie PA2018 dob pa final-trial 2018 21 42% 70
a5j Romb 151 95% 96
dcc Drzewa czerwono-czarne PA2018 dcc pa final-trial 2018 4 50% 50
min Minusy OI9 min oi 9 e3 d0 99 88% 93
gam Zadanie Gra gam BOI2008 0 0% 0
gat Zadanie Śluzy BOI2008 gat 18 66% 83
a7a Euklides 184 95% 95
a7b NWW 153 95% 96
klo Klocki klo OI14 oi 14 e3 d2 15 60% 66
a7c Suma ulamkow prostych 95 86% 89
mod Zadanie Modernizacja autostrady mod OI22 oi 22 e3 d2 44 61% 82
glo Zadanie Rękawiczki glo BOI2008 5 40% 49
m1g Wega 1 89 84% 88