SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
a7d Ile wlasnie takich 41 85% 90
a7g Ciekawsze sumowanie 28 78% 92
han Handel han PA2018 pa 2018 final 2 100% 100
m1m Szyfr Cezara 2 24 100% 100
kaw Na kawałeczki PA2018 kaw pa 2018 final 1 100% 100
m1n Szyfr Cezara 3 23 95% 95
a7e Przedzialik 32 93% 96
cho Chochlik cho PA2018 pa 2018 final 1 100% 100
zam Zamek zam OI24 4 50% 57
roz Różnica OI18 roz oi d1 e2 18 193 69% 79
tem Temperatura OI18 tem oi d2 e2 18 261 69% 76
m1i Wega 3 28 100% 100
m1l Szyfr Cezara 1 36 77% 80
gen Podobieństwo genetyczne gen PA2018 pa 2018 final 2 100% 100
tas Zadanie Tasowanie OI10 tas oi d2 e3 10 12 58% 73
dwu System dwudziesiętny dwu PA2018 pa 2018 final 1 100% 100
smi Śmieci OI18 smi oi d1 e2 18 94 64% 74
now Nowy kontrakt 2 PA2018 now pa 2018 final 0 0% 0
sum Sumka sum PA2018 pa 2018 final 1 100% 100
a1a Odejmowanko 168 97% 98