SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pal Palindrom [B] pal PA2018 29 72% 78
pin PIN pin PA2018 5 60% 92
par Parada par PA2018 0 0% 0
gen Podobieństwo genetyczne gen PA2018 2 100% 100
pol Język polski [B] pol PA2018 31 96% 97
cho Chochlik cho PA2018 1 100% 100
wie Wielokąty [A] wie PA2018 0 0% 0
pod Poddrzewo [A] pod PA2018 23 91% 97
dwu System dwudziesiętny dwu PA2018 1 100% 100
now Nowy kontrakt 2 PA2018 now 0 0% 0
ryk Ryki [A] PA2018 ryk 0 0% 0
skw Skwarki [B] skw PA2018 7 42% 94
han Handel han PA2018 2 100% 100
sum Sumka sum PA2018 1 100% 100
szn Sznurowadła szn PA2018 0 0% 0
mag Magiczne wieże [A] mag PA2018 2 0% 15
wie Wieżowce wie PA2018 2 50% 90
her Heros [A] her PA2018 7 28% 38
dcc Drzewa czerwono-czarne PA2018 dcc 2 100% 100
dob Dobre zadanie PA2018 dob 4 50% 75