SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
sko Skojarzenie sko PA2016 2 50% 93
tur Turniej tur PA2016 11 100% 100
mro Mrówki mro PA2016 0 0% 0
osi Osiągalność osi PA2016 1 100% 100
dop Dopasowanie PA2016 dop 1 0% 0
lam Łamana lam PA2016 2 100% 100
wag Waga wag PA2016 2 100% 100
dwi Dwie ścieżki dwi PA2016 13 84% 84