SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
wie Wielokąty [A] wie PA2018 pa 2018 a r5 0 0% 0
skw Skwarki [B] skw PA2018 pa 2018 b r5 7 42% 94
ryk Ryki [A] PA2018 ryk pa 2018 a r5 0 0% 0
zja Zjazd obieżyświatów OI26 zja oi d1 e3 26 14 85% 91
spo Sponsor oi e1 1 6 66% 81