SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
nar Zadanie Narciarze nar PA2002 pa 2002 r5 7 28% 28
newyokee New Yokee 19 52% 67
wag Zadanie Waga wag PA2002 pa 2002 r5 2 50% 53
naw Zadanie Nawiasy naw PA2002 pa 2002 r6 1 100% 100
szy Zadanie Szyfr szy PA2002 pa 2002 r6 4 75% 75
drz Zadanie Drzewa drz 9 33% 44
a5i Pusty protokat 178 82% 89
dob Dobre zadanie PA2018 dob pa final-trial 2018 11 45% 70
a5j Romb 124 95% 96
dcc Drzewa czerwono-czarne PA2018 dcc pa final-trial 2018 3 66% 66
min Minusy OI9 min oi 9 e3 d0 72 86% 91
gam Zadanie Gra gam BOI2008 0 0% 0
gat Zadanie Śluzy BOI2008 gat 17 70% 88
a7a Euklides 130 95% 95
a7b NWW 100 96% 97
klo Klocki klo OI14 oi 14 e3 d2 13 61% 68
a7c Suma ulamkow prostych 69 84% 88
mod Zadanie Modernizacja autostrady mod OI22 oi 22 e3 d2 38 57% 85
glo Zadanie Rękawiczki glo BOI2008 5 40% 49
m1g Wega 1 70 87% 90